• Bài giảng Kỹ năng đàm phán (49 tr)

    Bài giảng Kỹ năng đàm phán (49 tr)

    Bài giảng "Kỹ năng đàm phán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về đàm phán, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán, lập kế hoạch và thực hiện đàm phán, các kỹ năng cần thiết trong đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     49 p phamngocthachct 28/05/2016 359 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số