• Kỹ năng quản lý thời gian

    Kỹ năng quản lý thời gian

    Tài liệu Kỹ năng quản lý thời gian cung cấp sơ đồ quản lý thời gian, có các ví dụ và phân tích cụ thể để người đọc dễ dàng tiếp thu và thực hành. Tài liệu có ích cho sinh viên trong việc quản lý thời gian để học tập, lao động có hiệu quả hơn.

     32 p phamngocthachct 28/03/2014 278 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số