• Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng - TS. Lê Thẩm Dương

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng - TS. Lê Thẩm Dương

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng với mục tiêu của tập bài giảng này nhằm đem lại cho sinh viên 5 mảng kiến thức lớn: tổng quan chung về định chế tài chính trong đó đặc biệt là Ngân hàng với các nghiệp vụ truyền thống của nó ngày nay, mảng kiến thức liên quan tới nghiệp vụ tài sản nợ của Ngân hàng, mảng kiến thức liên quan tới tài sản có...

   132 p phamngocthachct 14/07/2017 536 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - ThS. Hoàng Hải Yến

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - ThS. Hoàng Hải Yến

  Mục tiêu của môn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" nhằm giúp học viên nhận biết và phân loại được các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp; thực hiện được các nghiệp vụ tác nghiệp cụ thể để cung cấp được các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng.

   17 p phamngocthachct 14/07/2017 348 1

 • Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại

  Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình kế toán ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   68 p phamngocthachct 14/07/2017 364 1

 • Ebook Bí mật tài chính người giàu - Tập 1: Chặng đường khởi nghiệp

  Ebook Bí mật tài chính người giàu - Tập 1: Chặng đường khởi nghiệp

  Sau khi đọc cuốn sách này, tôi cũng chẳng biết bạn sẽ trở thành bạn của tôi hay sẽ nghĩ là tôi bị điên nữa. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất vui khi mà nó đã xuất hiện trước mặt bạn. Tôi muốn trao cho bạn một câu chuyện có thể tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đó là tương lai, đó là khát vọng tìm thấy cuộc sống thực sự.

   214 p phamngocthachct 14/07/2017 369 1

 • Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting. Cuốn ebook là tập hợp của những chủ đề chính trong ngành kế toán kiểm toán. Hy vọng rằng cuốn ebook có thể là bước đệm đầu tiên, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận hơn với ngành kế toán kiểm toán.

   85 p phamngocthachct 14/07/2017 350 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính

  Mục tiêu trình bày trong chương 2 Tổng quan về hệ thống tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: khái niệm hệ thống tài chính, cấu trúc của hệ thống tài chính, vai trò của ngân sách nhà nước.

   42 p phamngocthachct 27/05/2017 359 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3: Thị trường tài chính

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3: Thị trường tài chính

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 3: Thị trường tài chính trình bày chức năng của thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

   25 p phamngocthachct 27/05/2017 370 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ (2014)

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ (2014)

  Nội dung chương 1 Đại cương về tài chính tiền tệ thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: bản chất tiền tệ, sự phát triển của các hình thái tiền tệ, đo lường tiền tệ, chế độ tiền tệ, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính.

   27 p phamngocthachct 27/05/2017 358 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian trình bày về phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính, những vấn đề cơ bản về cấu trúc tài chính, chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian.

   29 p phamngocthachct 27/05/2017 334 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tài chính quốc tế

  Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tài chính quốc tế

  Chương 6 gồm có những nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế (BOP), các định chế tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p phamngocthachct 27/05/2017 328 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 5: Bảo hiểm

  Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 5: Bảo hiểm

  Chương này cung cấp những kiến thức về bảo hiểm như: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm, nguyên tắc của hoạt động bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p phamngocthachct 27/05/2017 323 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 2: Ngân hàng nhà nước

  Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 2: Ngân hàng nhà nước

  Về mặt tổng thể chương 2 muốn cung cấp các kiến thức nền tảng về ngân hàng nhà nước trên cơ sở ngân hàng nhà nước là một nguồn quỹ quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính. Người học nắm được các nội dung lý thuyết về bản chất ngân sách nhà nước, việc phân cấp và quản lý hệ thống ngân hàng nhà nước, và vai trò quan trọng của...

   44 p phamngocthachct 27/05/2017 334 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số