• Ebook Tâm lý trong quản trị doanh nghiệp - TS. Thái Thi Dũng

  Ebook Tâm lý trong quản trị doanh nghiệp - TS. Thái Thi Dũng

  Cuốn sách Tâm lý trong quản trị doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp tới các bạn những kiến thức về tâm lý học nói chung và tâm lý của con người trong hoạt động kinh doanh nói riêng. Tài liệu giúp cho các nhà lãnh đạo hiểu được những vấn đề diễn ra trong hoạt động kinh doanh dưới con mắt khoa học để từ đó có thể giải quyết một cách...

   100 p phamngocthachct 14/07/2017 367 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   7 p phamngocthachct 14/07/2017 356 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   9 p phamngocthachct 14/07/2017 396 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT50)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT50)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT50) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   6 p phamngocthachct 14/07/2017 358 1

 • Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

  Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

  Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp giúp bạn các nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động các quy định về quan trắc môi trường các quy định về xử...

   27 p phamngocthachct 14/07/2017 324 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   6 p phamngocthachct 14/07/2017 362 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT4)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT4)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT4) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   7 p phamngocthachct 14/07/2017 337 1

 • Giáo trình Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất - Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất - Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về quản lý và các nguyên tắc cũng như nắm bắt và vận dụng các chức năng của quản lý trong việc tổ chức và điều hành tổ sản xuất. Hiểu được các quy định về an toàn lao động.

   68 p phamngocthachct 14/07/2017 373 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề thi gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   8 p phamngocthachct 14/07/2017 367 1

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn "Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp" giới thiệu và cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp một số quy định về pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được cập nhật tới năm 2012 và các thông tin cần thiết khác có liên quan....

   34 p phamngocthachct 14/07/2017 332 1

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  "Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp" không chỉ là tài liệu hướng dẫn giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình mà còn là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường các cấp...

   31 p phamngocthachct 14/07/2017 312 0

 • Bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư: Chương 3 - Quản lý kế toán, tài chính

  Bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư: Chương 3 - Quản lý kế toán, tài chính

  Chương 3 "Quản lý kế toán, tài chính" thuộc bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư trình bày khái niệm của kế toán tài chính, kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   53 p phamngocthachct 14/07/2017 345 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số