Giáo trình Y học hạt nhân - PGS.TSKH Phan Sỹ An

Giáo trình do NXB Y học ấn hành giúp sinh viên y khoa có được: những hiểu biết nội dung cơ bản của Y học hạt nhân, nắm vững nguyên lý và ưu điểm của một số phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ RIA, IRMA và ứng dụng của chúng, hiểu biết nguyên lý, cơ chế, các biện pháp kiểm soát an toàn bức xạ…