Giáo trình Phục hồi chức năng vật lý trị liệu

Giáo trình trình bày một số khái niệm cơ bản về phục hồi chức năng – vật lý trị liệu; giúp sinh viên xác định được mức độ khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật thường gặp; sinh viên thực hiện một số kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thông thường cho người bệnh; sinh viên có khả năng hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ tự chăm sóc, luyện tập phục hồi chức năng tại bệnh viện và tại gia đình.