Giáo trình điều dưỡng cộng đồng - Đinh Quốc Khánh

Thông qua giáo trình, sinh viên hiểu được khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng là như thế nào; qui trình điều dưỡng cộng đồng và áp dụng qui trình để lập kế hoạch chăm sóc cho cá nhân, gia đình và cộng đồng ra sao; cách chăm sóc sức khỏe tại gia và cộng đồng ; cách ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế. Ngoài ra, sau mỗi bài giáo trình có cung cấp các câu hỏi và bài tập ôn tập giúp sinh viên kiểm tra lại kiến thức đã học.