Ebook Ngoại ô: Phần 1

Nguyễn Đình Lạp là một nhà văn, nhà báo giai đoạn 1930-1945. Tác giả của nhiều bức tranh hiện thực về Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời nhà văn Nguyễn Đình Lạp và bài phóng sự Thanh niên trụy lạc của ông qua phần 1 cuốn sách.