Tuyển tập 10 giáo trình ngành Tài chính - Ngân hàng

Tuyển tập 10 giáo trình ngành Tài chính - Ngân hàng gồm các nội dung: nghiệp vụ ngân hàng, giáo trình tài chính ngân hàng, quản trị ngân hàng thương mại, cẩm nang về tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán, tài chính doanh nghiệp, luật kinh tế, nguyên lý thống kê kinh tế...