Bộ sưu tập Kỹ năng mềm hữu ích cho sinh viên

Bộ sưu tập Kỹ năng mềm hữu ích cho sinh viên tổng hợp các tài liệu liên quan đến các kỹ năng cần thiết cho sinh viên: thuật hùng biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian...