• Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 9 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 9 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 9 sẽ trình bày cách cài Đặt Window XP. Hy vọng bài giảng này sẽ giúp các bạn biết cách cài đặt hệ điều hành window XP. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p phamngocthachct 30/06/2017 233 1

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 1 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 1 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 1 sẽ trình bày tổng quan về máy vi tính như lịch sử của máy tính cá nhân, các thành phần trong máy vi tính, nhiệm vụ của các thiết bị trong hệ thống máy tính, case và bộ nguồn, ổ đĩa cứng HDD, ổ đĩa CD ROM,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn...

   46 p phamngocthachct 30/06/2017 262 1

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 6 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 6 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 6 sẽ giới thiệu về ổ cứng HDD (Hard Disk Drive), cấu tạo của ổ cứng, cấu trúc bề mặt đĩa, nguyên tắc lưu trữ từ trên đĩa cứng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p phamngocthachct 30/06/2017 259 1

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 7 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 7 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 7 sẽ trình bày cách lắp ráp máy tính như chọn thiết bị theo mục đích sử dụng, tính tương thích khi chọn thiết bị, khảo sát báo giá từ các công ty, chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p phamngocthachct 30/06/2017 230 1

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 8 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 8 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 8 sẽ giới thiệu về Partition Magic và hướng dẫn sử dụng Partition Magic thông qua bước làm cụ thể. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p phamngocthachct 30/06/2017 31 1

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 11 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 11 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 11 sẽ trình bày cách cài đặt và sử dụng VMWARE với những mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p phamngocthachct 30/06/2017 31 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 2: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 2: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 2: Bus và truyền thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Bus, phân loại Bus, Bus mở rộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p phamngocthachct 30/06/2017 277 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc trưng của bộ nhớ, sự phân cấp của bộ nhớ, xây dựng bộ nhớ từ các chíp nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p phamngocthachct 30/06/2017 244 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 1: Kiến trúc cơ bản của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những thành phần cơ bản của máy tính, kiến trúc một máy tính đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p phamngocthachct 30/06/2017 262 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào ra dữ liệu (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào ra dữ liệu (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào - ra dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc phần cứng của các hệ thống vào – ra dữ liệu, các phương pháp vào ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p phamngocthachct 30/06/2017 253 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (tt - 2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (tt - 2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về cấu trúc của máy vi tính, lịch sử phát triển của máy tính và bộ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p phamngocthachct 30/06/2017 266 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị nhập, xuất dữ liệu; các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p phamngocthachct 30/06/2017 309 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số