• Bài giảng Luật doanh nghiệp Việt Nam: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật doanh nghiệp Việt Nam: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật doanh nghiệp Việt Nam: Bài 2 Chủ thể kinh doanh do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày các nội dung sau: hộ kinh doanh, Khái niệm doanh nghiệp, đặc điểm của doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p phamngocthachct 29/08/2017 446 1

 • Bài giảng Luật doanh nghiệp Việt Nam: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật doanh nghiệp Việt Nam: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  Mục tiêu của bài học là: Chọn một hình thức sở hữu kinh doanh phù hợp trước khi gia nhập thị trường, nắm vững các điều kiện và thủ tục khi cần thay đổi hình thức sở hữu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô công ty, phân định loại hành vi kinh doanh nào được phép và hành vi nào bị cấm khi tham gia các quan hệ kinh doanh–thương mại

   50 p phamngocthachct 29/08/2017 309 1

 • Bài giảng Tổng quan về luật thuế Việt Nam

  Bài giảng Tổng quan về luật thuế Việt Nam

  “Thuế” là môn học chuyên ngành của sinh viên khối ngành kinh tế. Có thể nói Thuế là một phạm trù rộng và hàm chứa nhiều nội dung phức tạp, hiểu và vận dụng kiến thức về thuế nói chung, pháp luật thuế nói riêng trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

   20 p phamngocthachct 29/08/2017 260 1

 • Bài giảng Đại cương về dược liệu

  Bài giảng Đại cương về dược liệu

  Bài giảng Đại cương về dược liệu trình bày về định nghĩa môn học; lịch sử môn Dược liệu; vị trí của dược liệu trong ngành Y tế và trong nền kinh tế quốc dân; thu hái chế biến bảo quản dược liệu; các phương pháp để đánh giá dược liệu. Mời các bạn tham khảo.

   35 p phamngocthachct 14/07/2017 949 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Các dịch vụ mạng máy tính

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Các dịch vụ mạng máy tính

  Dưới đây là bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Các dịch vụ mạng máy tính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về những quan niệm về dịch vụ mạng máy tính, kết nối mạng máy tính, trao đổi thông tin trên mạng, hệ thống các tệp tin ở trên mạng, các kiểu làm việc ở trong mạng, các cơ chế an toàn và các thao tác trên...

   52 p phamngocthachct 14/07/2017 360 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - ThS. Hoàng Hải Yến

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học - ThS. Hoàng Hải Yến

  Mục tiêu của môn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" nhằm giúp học viên nhận biết và phân loại được các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp; thực hiện được các nghiệp vụ tác nghiệp cụ thể để cung cấp được các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng.

   17 p phamngocthachct 14/07/2017 327 1

 • Bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư: Chương 3 - Quản lý kế toán, tài chính

  Bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư: Chương 3 - Quản lý kế toán, tài chính

  Chương 3 "Quản lý kế toán, tài chính" thuộc bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư trình bày khái niệm của kế toán tài chính, kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   53 p phamngocthachct 14/07/2017 315 1

 • Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp - PGS.TS. Lê Thanh Hà

  Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp - PGS.TS. Lê Thanh Hà

  Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp do PGS.TS. Lê Thanh Hà biên soạn gồm có các nội dung như: Nghiên cứu và ứng dụng một số vấn đề của lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp, tạo cách suy nghĩ theo kiểu tư duy hệ thống, tăng thêm công cụ để cán bộ quản lý lựa chọn và sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p phamngocthachct 14/07/2017 263 1

 • Bài giảng Hệ thống tổ chức ngành y tế hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam - ThS.BS Chung Khánh Bằng

  Bài giảng Hệ thống tổ chức ngành y tế hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam - ThS.BS Chung Khánh Bằng

  Bài giảng Hệ thống tổ chức ngành y tế hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam - ThS.BS Chung Khánh Bằng với mục tiêu mô tả được hệ thống tổ chức các tuyến của ngành y tế Việt Nam; phân tích được chức năng của các tuyến; nêu được các nguyên tắc tổ chức và điều hành của hệ thống điều dưỡng; vẽ và giải thích được sơ đồ hệ...

   13 p phamngocthachct 14/07/2017 383 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị trình bày cấp bậc nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị cần những kỹ năng nào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   18 p phamngocthachct 14/07/2017 253 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Đại cương về quản trị và quản trị học trình bày định nghĩa quản trị, môi trường quản trị, chức năng của hoạt động quản trị, năng lực quản trị, khoa học quản trị & nghệ thuật quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   23 p phamngocthachct 14/07/2017 264 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Khái quát về lý thuyết và quản trị hiện đại trình bày lý thuyết quản trị, quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, lý thuyết quản trị cổ điển, lý thuyết quản trị hiện đại, lý thuyết trường phái tích hợp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   20 p phamngocthachct 14/07/2017 246 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số